top of page

ODBYŁO SIĘ

2017
2018
VI-I
2019
2020

COLOURS OF FEELINGS AND NEEDS

W ramach projektu "Colours of feelings and needs" powstał zestaw 256 kart ilustrujących uczucia i potrzeby wraz z raportem badawczym i metodnikiem. To innowacyjne narzędzie przeznaczone dla trenerów, osób pracujących z młodzieżą, nauczycieli, trenerów, coachów. Wspiera proces rozpoznawania, opisywania i wyrażania uczuć i potrzeb uczestników zajęć w ramach edukacji pozaformalnej i formalnej bez względu na ich wiek, kulturę i pochodzenie. 
Projekt został sfinansowany w ramach partnerstwa strategicznego Erasmus + i zrealizowany przez Fundację ARTE EGO w Polsce i GrenzKultur / Cabuwazi w Niemczech. 
Zapraszamy na stronę projektu, na której można obejrzeć film wprowadzający, zapoznać się z metodnikiem i raportem oraz zobaczyć i pobrać nasze karty:

Galeria:
2017
2018
VI-I

SPARKCATCHER

Projekt “SPARKCATCHER - Edukacja dla Przedsiębiorczej Innowacji” to wielonarodowy projekt partnerstwa strategicznego, realizowany wspólnie z niemiecką organizacją NaturKultur, współfinansowany przez program Erasmus+ Młodzież. Nasz projekt kierujemy do edukatorów i pracowników młodzieżowych zaangażowanych w działania z tymi młodymi osobami, które z powodu różnych przeszkód (społecznych, gospodarczych, zdrowotnych i edukacyjnych, itp) utraciły swój życiowy cel, lub wciąż go szukają. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego składającego się z dwóch głównych części:

1.START it UP - zestaw narzędzi pedagogicznych prowadzących młode osoby przez różne ścieżki uczenia się do końcowego wyniku, czyli planu strategicznego dla własnej inicjatywy;

2. SUSTAIN your START UP - wyniki międzynarodowych badań dotyczących tego, jak założyć i utrzymać własne przedsięwzięcie, jak również modele biznesowe, linki i inne zasoby wspierające młodzież w tym obszarze.

Efekty naszych działań (innowacyjne metody wzmacniające młodych ludzi w różnych obszarach, rezultaty badań w Polsce, Niemczech i innych krajach) są już stopniowo prezentowane na stronie projektu i na facebooku. Zapraszamy zatem do kontaktu i do aktywnego  udziału w webinarze na początku 2018 roku!

 

2016

DESIGN YOURSELF

To, w jaki sposób młodzi ludzie wyrażają siebie poprzez ich styl ubierania i jak związane to jest z ich samoświadomością i proaktywnością jest tematem wciąż słabo podejmowanym w edukacji i pracy z młodzieżą zarówno w Polsce, jak i w całej Europie.

W projekcie “Design Yourself” tworzyliśmy środowisko łączące indywidualnych artystów i twórców - rzemieślników z osobami uczącymi się. Pracownie stały się miejscami rozwoju osobistego, a uczniowie twórcami własnego życia. Rzemieślnicy zyskali nową rolę w społeczności - rolę edukatorów i tych, którzy dają siłę do samodzielnej zmiany społecznej, prowadzącej do przejścia z postawy konsumpcji do aktywnej postawy wobec życia codziennego. W ramach projektu, realizowanym we współpracy z niemiecką organizacją Grenz Kultu w ramach Akcji 2 programu Erasmus + Młodzież, powstały:

  1. Publikacja - przewodnik "Create life with your own hands - Design Yourself Manual" ukazująca wagę tego rodzaju wyrażania siebie i wprowadzająca konkretny "know-how" pod kątem m.in. metod, narzędzi badawczych i internetowych. Do pobrania:

  2. Raport badawczy (badania jakościowe i ilościowe) dotyczący tego, w jaki sposób młodzi ludzie w Polsce i Niemczech wyrażają siebie poprzez swój styl ubierania się, przez własnoręczne robione/przerabiane ubrania i akcesoria i jak jest to związane z ich aktywnością w różnych aspektach ich życia.  Do pobrania:

  3. Raport z fazy testowej projektu, do pobrania:

 

2015
VII-IX

PRALNIA TABU

Mieszkańcy Łodzi mierzą się z wieloma tematami tabu. Milczenie spowalnia nasz rozwój.

W naszej kampanii społecznej “Pralnia Tabu” zaprosiliśmy różne środowiska do otwartej, szczerej debaty na tematy, które powszechnie uważane są za kłopotliwe, niejawne i wstydliwe. Stworzyliśmy  przestrzeń do dialogu, prowokując Łodzian bezpośrednimi i otwartymi pytaniami. Program prania obejmował trzy podstawowe programy:

1. Badanie tematów tabu w Łodzi (zbieranie brudów): kwiecień - czerwiec 2015. Raport z badań: https://issuu.com/fundacjaarteego/docs/jakie_tematy_tabu_w___odzi_warto_z_

2. Tworzenie mini-banerów nawiązujących do wyników badania (pranie wstępne) – lipiec – wrzesień 2015

3. Alternatywne debaty publiczne (pranie zasadnicze)- październik – grudzień 2015

Projekt realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji z funduszy EOG

 

2013
I-X

REGGAE JAM

NA ŚCIEŻCE POZYTYWNEJ WIBRACJI. To inicjatywa młodzieżowa pasjonatów muzyki reggae. Przez ponad pół roku młodzi ludzie przy wsparciu coacha realizowali działania na rzecz min. dzieciaków z ośrodka szkolno-wychowawczego. Głównym działaniem była nauka budowy sound sytemu, poznananie historii i kultury reggae oraz poznanie procesu tworzenia i montażu dźwięku. Dzięki unikatowemu zespołowu Roots Melody, Jam Vibez i wsparciu znanego muzyka i producenta muzyki reggae dub step  - Radkal Guru - projekt okazał się sukcesem. Projekt był współfinansowany przez Program Młodzież w działaniu. TUTAJ PODSTRONA PROJEKTU

 

2013
X

”Entrepreneurs Stories – being the change we want to see”

Portugalia, wyjazd 5 młodych osób do ekowioski TERRAMADA na wymianę międzynarodową. Spotkaie dotyczyło poznania w praktyce życia w środowisku samowystarczalnym i zrównowazonym, opartym na idei permakultury. Uczestnicy tworzyli modele przedsiebiorczości oparte na modelu zrównoważonego rozwoju. Projekt był realizowany w partnerstwie z 5cioma krajami w ramach programu Młodzież w działaniu. 

2013
x

 

Working with trainers

Bułgaria, to kolejna edycja międzynarodowego spotkania zespołów trenerskich działających przy Narodowych Agencjach oraz przy SALTO Programu Młodzież w działaniu. W tym roku nadrzędnym zagadnieniem była jakość pracy trenerskiej, tego jak struktura zespołu przekłada się na jego profesjonalizm. Ważnym zagadnieniem był nadchodzący Program Erasmus +, oraz podsumowanie dokonań programu MwD w kontekście pracy trenerskich na polu międzynarodowym i lokalnym.

2013
x

 

2013
x

 

2013
V

 

Konferencja Building Tomorrow's Europe 

Konferencja Building Tomorrow's Europe miała na celu podsumowanie osiągnięć Programu Młodzież w działaniu, zbadanie obecnych tendencji względem nowego programu 2014-2020, zebranie rekomendacji na przyszłość, oraz zwiększenie kompetencji uczestników konferencji w 7 obszarach: Europejskie obywatelstwo, Równe szanse i różnorodność, 

Polityka młodzieżowa w Europie, Mobilność w uczeniu, Nieformalne i pozaformalne uczenie, Uczestnictwo, Profesjonalizacja pracownika młodzieżowego. W dawnych salach parlamentarnych spotkało się ponad pięciuset uczestników reprezentujących obszar polityki, pracy młodzieżowej, edukację formalną i pozaformalną.

.

2008
I - VII

 

cyrkONiJA - pedagogika cyrkowa

Projekt z inicjatywy młodzieży dotyczący pedagogiki cyrkowej. Celem było wykształcenie pedagogów cyrkowych, a nastepnie zrealizowanie działań w 4 placówkach: dom dziecka, świetlica środowiskowa i dwa gimnazja. Kulmnacją było przedstawienie cyrkowe. 

Projekt okazał się wielkim sukcesem. Do tej pory pedagodzy cyrkowi działają w tym lub podobnym obszarze. Projekt współfinansowany przez Młodzież w działaniu.

.

2007
X

 

nie Łódźmy się! Podebatujmy  o obywatelstwie europejskim...

Celem projektu było przybliżenie młodzieży oraz pracownikom młodzieżowym tematu obywatelstwa europejskiego. Całość projektu realizowana była na terenie miasta Łodzi. Odbył się jeden warsztat dla pracowników młodzieżowych i nauczycieli, trzy dla młodzieży (szkoła gimnazjalna, świetlica środowiskowa, liceum) oraz ogólno łódzka debata nt. postaw obywatelskich. Poza tym został skompletowany materiał edukacyjny dotyczący tematyki obywatelstwa europejskiego. 

.

2006
VII

 

Under a common roof... ARMENIA

To międzynarodowe spotkanie pracowników młodzieżowych pracujących w stacjonarnych placówkach kulturalnych.

Projekt zakładał wymianę dobrych praktyk i budowę sieci silnych partnerstw.

Wydarzenie o tyle było nietypowe, że polegało na faktycznej adaptacji opuszczonego domu przez uczestników.

Projekt realizowane w partnerstwe z organizacjami z 7 krajów.  

.

bottom of page